Ženský film stokrát znovu a lépe

27. 7. 2020 / Petra Chaloupková
mimo kino
Placený

V roce 2020 je to už dávno zdánlivě překonané téma. V době, která směřuje k čím dál větší inkluzi a diverzitě, se zastoupení žen ve filmovém průmyslu jeví jako včerejší problém, jehož vyřešení stálo na počátku všech ostatních změn. Statistiky ale říkají něco jiného. K ideálnímu rovnocennému zastoupení žen před i za kamerou je stále daleko. 

Data z výzkumu Evropské audiovizuální observatoře hodnotící evropské filmy vyprodukované v letech 2003–2017 uvádějí, že ženy představovaly 21 procent z celkového počtu režisérů, z patnáctiletého rozpětí je ale zároveň patrný pozvolný pozitivní vývoj. Studie zabývající se snímky z let 2012–2016 odhaluje podobný poměr 19,6 procenta, což Českou republiku s průměrem 22,4 procenta filmů režírovaných ženami umisťuje do úspěšnější části Evropy společně s Francií nebo Švýcarskem, stále však zaostávající za téměř třetinovým zastoupením v Německu nebo ve vedoucím Švédsku. Zároveň suchá čísla těžko poskytnou směrodatné údaje a realistický vhled do podmínek filmové praxe. Jak je tedy přeměnit na reálné příležitosti a možnosti vně tabulkových informací? V českém prostředí je pokusem odpovědět iniciativa Girls in Film (GiF).

Platforma, kterou založila slovenská producentka Nikola Vašáková před čtyřmi lety v Londýně a...

Zpět

Přečtěte si celý článek

Tento článek je zamčený.
Přečíst si jej můžete po zakoupení daného čísla časopisu.

Koupit časopis

Máte číslo už zakoupené? Přihlaste se.

Přihlásit se

Sdílet článek

Článek vyšel v čísle

Kinematografie Hongkongu

130 / srpen 2020
Více