Jak změnit systém / Ženské iniciativy v evropských filmových průmyslech

8. 10. 2020 / Julie Žáčková
téma
Placený

Po roce 2010 zahájilo na celém světě aktivitu mnoho uskupení a organizací určených k podpoře žen ve filmovém průmyslu. O vlastní pozici v kinematografii začaly diskutovat nejen filmařky – téma prosáklo i do vyšších sfér až k vedení filmových festivalů a státních institucí. Ať už šlo o iniciativy působící ve Spojených státech nebo v Evropě, všechny sdílely stejný výchozí bod: ve filmovém prostředí nejsou ženy dostatečně zastoupeny, což kinematografii ochuzuje o větší rozmanitost tvorby, nová témata a o autentické filmové postavy. Po několika letech stojí za to se ohlédnout, čeho tyto iniciativy v evropských kinematografiích dosáhly a dosahují a také jak z toho ohlédnutí vychází Česko.

Více žen k filmu

V Evropě se nové organizace zaměřily na změny ve financování a podpoře filmových projektů, a to především v institucích, jako jsou státní filmové fondy. Spolky na podporu žen ve filmu iniciovaly také rešerše a studie, začaly organizovat festivaly orientované čistě na ženskou tvorbu, zahájily mentoringové programy nebo založily databáze určené ke sběru kontaktů filmařek z celého světa. Všechny tyto organizace propojené snahou prosadit větší zastoupení žen u filmu lze rozdělit do dvou kategorií podle toho, jakými metodami se...

Zpět

Přečtěte si celý článek

Tento článek je zamčený.
Přečíst si jej můžete po zakoupení daného čísla časopisu.

Koupit časopis

Máte číslo už zakoupené? Přihlaste se.

Přihlásit se

Sdílet článek

Článek vyšel v čísle

Film a feminismus

131 / říjen 2020
Více