Stvořeni pro lásku

9. 2. 2021 / Ondřej Pavlík
flashback
Placený

Podle filmového historika Thomase Elsaessera je poznávacím znakem melodramatu křiklavost jeho stylu, do nějž se přelévají všechna nevyřčená milostná vyznání, potlačené emoce a nezpracovaná traumata. Sytě barevné oděvy, zdobné tapiserie, výrazné obrazové kompozice, hlasitě lkající smyčce nebo přemrštěná gesta v sobě hromadí dramatickou tenzi, přeneseně vyslovují nevyslovitelné a stávají se projekční plochou individuálních i celospolečenských neuróz.

Nemožnost dát volný průchod vnitřním pohnutkám nezřídka ústí až v hysterický exces, jenž je navzdory veškeré své razanci spíše projevem paralýzy a bezmoci. Ze svazujících konvencí všeobecně akceptovatelného chování ani z přisvojených rituálů neuchopitelné všednosti se v melodramatu nelze nikdy úplně vymanit. Útěk pryč od nevyhnutelně dopadajících ran osudu, velkých dějinných zvratů a věčně tikajících hodin bývá jen chvilkový, částečný a prostoupený smutkem z neuskutečněných tužeb.

Film Stvořeni pro lásku, všeobecně považovaný za moderní klasiku nového milénia, může v mnoha ohledech sloužit jako příklad ukázkového melodramatu. Jeho kultivovaná múzičnost a štíhlá elegantní skladba kopírující stejně elegantní siluetu herečky Maggie Cheung ústí ve zhuštěnou koncentraci...

Zpět

Přečtěte si celý článek

Tento článek je zamčený.
Přečíst si jej můžete po zakoupení daného čísla časopisu.

Koupit časopis

Máte číslo už zakoupené? Přihlaste se.

Přihlásit se

Sdílet článek

Článek vyšel v čísle

David Fincher

133 / únor 2021
Více