Proč nejsou české filmy na světové úrovni? / Úvaha nad production designem

18. 2. 2022 / Viktor Tauš
kamera-pero
Placený

Tento text je zamýšlen jako vyznání potenciálu přemýšlení o filmové vizualitě skrze production design. A stejně tak je posteskem nad skutečností, že v současném českém filmu production design neexistuje. V českém jazyce ostatně pro tuto autorskou profesi nemáme ani adekvátní překlad.

Umění production designéra v Česku zaměňujeme s recyklací historické reality nebo s výtvarnou efektností, kterou většinou přikládáme režisérovi. Smyslem zde není rozporovat, zda režisér může, či nemůže být jediným autorem filmu. V ojedinělých případech tomu tak je napříč světem i dějinami, ale centralizace vnímání režiséra v roli jediného tvůrce, ega filmového umění, nese podíl viny na nedostatku výživy a edukace dalších profesí, ať už ji zastupuje jediný člověk nebo skupina autorů. Kult režiséra v šedesátých letech zrušil katedry scenáristiky na většině evropských filmových škol a dodnes nutí scenáristy bojovat o adekvátní autorský kredit. Možná proto odešli do televize. A možná proto dnes televize fascinuje více než film. Podobně je tomu s production designem, který se na rozdíl od divadelní scénografie na uměleckých školách neučí dodnes. Možná proto je v našem kontextu divadlo na světové úrovni. Naše filmy nejsou.

Většina českých filmových architektů, jak u nás...

Zpět

Přečtěte si celý článek

Tento článek je zamčený.
Přečíst si jej můžete po zakoupení daného čísla časopisu.

Koupit časopis

Máte číslo už zakoupené? Přihlaste se.

Přihlásit se

Sdílet článek

Článek vyšel v čísle

Současná česká animace

139 / únor 2022
Více