V myslích českých dokumentaristů / Jak se dělá dokument...

17. 8. 2023 / Vítězslav Chovanec
kniha
Placený

Českým dokumentárním filmům se v posledních letech daří na zahraničních filmových festivalech a v hojném počtu se objevují v domácí distribuci. V knižní produkci ale českým dokumentárním filmům zatím velkého prostoru dopřáváno není. Objevují se převážně portréty již zavedených autorů. V roce 2015 vyšla Generace Jihlava, která jako první hlouběji reflektovala domácí dokumentární tvorbu a překrývaly se v ní texty publicistů a samotných filmařů. Na loňském festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě pak byla představena kniha Jak se dělá dokument. Autoři a tvůrčí metody, která si vytyčila za cíl přiblížit samotnou tvorbu dokumentů, a to nikoli zpětnou analýzou již hotových filmů. 

Editoři Andrea Slováková a Peter Kerekes knihu pojali formou rozhovorů s tvůrci. Vznikaly během čtyř let a pokrývají období let 2018–2022. V tomto časovém rozmezí chtějí mapovat uvažování tvůrců při vývoji i následné výrobě filmu, jaké postupy promýšleli, jaká zvažovali rozhodnutí, jak se jejich filmy měnily v čase oproti původně zamýšlenému konceptu. Při retrospektivním pohledu by tvůrci při znalosti již použitých postupů mohli mít tendenci rámovat svůj film způsobem, jakým jej chtějí prezentovat. Kniha samotná se tak stává jakýmsi časosběrným dokumentem v...

Zpět

Sdílet článek