Mezinárodní workshop Cinepuru

10. 3. 2013
téma

V návaznosti na téma lednového čísla Cinepuru proběhne v pražském Studiu Béla panelová diskuse věnovaná transformaci kinematografií zemí Visegradu po roce 1989. Za účasti odborníků z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se bude debatovat zejména o problematice financování, legislativy a produkce.

V návaznosti na téma lednového čísla Cinepuru proběhne v pražském Studiu Béla panelová diskuse věnovaná transformaci kinematografií zemí Visegradu po roce 1989. Za účasti odborníků z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se bude debatovat zejména o problematice financování, legislativy a produkce.

Cílem panelové diskuse je přiblížit fungování a rozdílné cesty filmového průmyslu a kinematografie v post-socialistických zemích střední Evropy po roce 1989 sdružených do V4, které začínaly na stejném bodě státní kinematografie a každá se ubírá trochu jinou cestou. Zvážit jednotlivé modely, který je funkční, který méně, a proč. Čím jsou specifické, co je naopak spojuje. Kde je budoucnost financování a produkčních modelů, jaký má být podíl státu a jak má být kinematografie legislativně ošetřena. Kudy vede cesta pro kinematografie, jejíž pracovníci se neustále intuitivně vyrovnávají s profesním „dědictvím minulosti“ a jsou rozpolcení mezi státní podporou a volným trhem.

Celkem tři okruhy otázek se zaměří na ekonomické podmínky, estetická očekávání a tematické proměny ve filmové produkci. Jakou roli hrál stát v přechodu k soukromé komerční kinematografii? Měl na domácí tvorbu vliv porevoluční příval západní filmové produkce? Jak se s novou situací vyrovnávaly silné autorské osobnosti let minulých a jak ji naopak dokázala využít mladá nastupující generace? Reflektuje současná tvorba středoevropských zemí jejich jedinečné národní vlastnosti, nebo už v dnešním globalizovaném světě nemá význam hovořit o národních kinematografiích?

Workshop se uskuteční 14. března mezi 15. a 18. hodinou v prostorách Maďarského kulturního institutu. Akce je volně přístupná veřejnosti.

Zpět

Sdílet článek