Prelinger Archives

1. 4. 2013 / Matěj Nytra
web

Jednu z největších sbírek archivních filmů můžou milovníci non-fikce nalézt na stránkách Prelingerova archivu. Iniciativa původem washingtonského archiváře a filmaře Ricka Prelingera byla koncem 90. let připojena k souhrnnému projektu Internet Archive, jenž sdružuje kulturní historii USA v podobě textů, zvukových nahrávek, filmů, softwarů, webových stránek a jiných materiálů rozličného žánru či média nejen pro využití historiky či vědci.

Samotná filmová kolekce opečovávaná Prelingerem v San Franciscu nyní čítá více než 60 000 položek, z nichž přes 2000 je veřejně přístupných na webu. Archiv se předně stará o prezervaci žánru tzv. ephemeral films (pomíjivé filmy), tedy reklamních, průmyslových či edukativních snímků, týdeníků, televizních materiálů či velmi cenných záznamů amatérských filmařů, nejméně střežené skupiny filmů, jež je přitom jedinečnou konzervou života ve 20. století.

Z found footage Prelinger vytvořil i několik střihových dokumentů (např. Lost Landscapes of Detroit), které zachycují proměny krajiny, míst či architektury v průběhu dekád, ke zhlédnutí jsou i dobové dokumentární portréty životního stylu a charakteru měst, ať už práce amatérů či televizní produkce. Film A Trip Down Market Street Before the Fire bratrů Milesových je kupříkladu slavným 13minutovým záznamem podoby hlavní sanfranciské třídy v roce 1906: kamera je umístěna ve voze dopravního podniku a projíždí ulicí v pomalém tempu, takže lze sledovat dobovou módu, architekturu, projíždějící automobily a drožky, vnímat nebezpečný chaos rodícího se velkoměsta. Mezi dílčími kolekcemi je také série instruktážních filmů magazínu Coronet, jež byly od 40. let velmi úspěšné na školách, kde připravovaly teenagery na budoucí rodinné, sociální či pracovní role. Při zpracování především home videa je častým problémem identifikace zachyceného, právě tyto záznamy však podle Prelingera mohou být zlatým dolem unikátních perspektiv, detailních pohledů – ostatně podle dobových záznamů rekonstruují prostor i filmoví architekti při tvorbě fikčních historických snímků.

Při vyhledávání konkrétních dokumentů na webu jsou nápomocná klíčová slova (místo, téma, předmět zkoumání), řazení dle období či žánru, díky žebříčkům a hvězdičkovému hodnocení registrovaných uživatelů lze narazit i zcela náhodně na cenné tipy (např. záznam politické debaty mezi Kennedym a Nixonem, reklamy z 50. let, výkladové filmy o dovozu banánů či fyzikálních jevech). Užitečné je také vyhledávání za pomoci Prelingerovy publikace The Field Guide to Sponsored Films (dostupné na webu National Film Preservation Foundation ve formátu PDF), v níž je představeno 452 filmů za pomoci pečlivých technických údajů a anotací, jež bohužel na webu schází.

Prelinger Archives
Dostupné v angličtině
Volně bez poplatků
Možnost registrace a vstupu do fór a hodnocení

Zpět

Sdílet článek

Článek vyšel v čísle

Současný americký film

81 / květen 2012
Více