Švankmajerův seznam / Rozhovor s režisérem Janem Švankmajerem

9. 4. 2018 / Jan Bušta
rozhovor
Placený

Tento hodinový rozhovor byl zaznamenán 12. května 2016 pro účely crowdfundingové kampaně, která sloužila k dofinancování posledního celovečerního filmu Jana Švankmajera Hmyz. Podílel jsem se na ní (spolu se střihačem Liborem Alexou a zvukařem Janem Balcarem) jako autor její audiovizuální části. Protože se brzy ukázalo, že Jan Švankmajer je tvůrce, který nesnese „reklamní“ nakládání se svým dílem, zvolil jsem pro jeho propagaci cestu autorské sebereflexe. Výsledkem měl být tzv. ŠVANKMAJERŮV SEZNAM: seriál dvou- až tříminutových videoesejů, které se věnují výrazným aspektům jeho tvorby. K tomu bylo ovšem zapotřebí uskutečnit s tvůrcem původní, nový rozhovor.

Při přípravách jsem byl upozorněn, že Jan Švankmajer jednak zásadně rozhovory nedává, a zadruhé, nerad prozrazuje vlastní interpretace svých filmů, protože nechce budit dojem, že existuje jen jeden „autorizovaný“ výklad. Bylo tedy jasné, že na rozhovor bude málo času a že není žádoucí tlačit na interpretaci nebo analýzu jeho díla a tvůrčích postupů. Proto jsem hledal způsob, jak se tázat co nejméně invazivně.

Zhlédl jsem všechny jeho celovečerní filmy, z nichž bylo (na rozdíl od krátkometrážní tvorby) možné čerpat materiál pro kampaň. Na základě toho jsem vypracoval...

Zpět

Přečtěte si celý článek

Tento článek je zamčený.
Přečíst si jej můžete po zakoupení daného čísla časopisu.

Koupit časopis

Máte číslo už zakoupené? Přihlaste se.

Přihlásit se

Sdílet článek

Článek vyšel v čísle

Jan Švankmajer

116 / duben 2018
Více