Nástrahy Disneyho zvířátek / Rozhovor s Rebeccou Stanton

7. 6. 2021 / Eliška Děcká
téma
Placený

Nestává se často, aby na akademické pole animačních studií vstoupila badatelka ze zcela jiné oblasti, pro niž je animace „pouze“ kontextem jejího vlastního dlouhodobého výzkumu. Přesně to platí o britské vědkyni Rebecce Stanton, která na Northumbrijské univerzitě získala doktorát v interdisciplinárním oboru animal studies (někdy uváděno také jako human-animal studies, v češtině pak antropozoologie). Tento v posledních letech dynamicky se rozvíjející obor nestuduje zvířata jako taková, ale zkoumá komplex vztahů mezi lidmi a zvířaty, který nazírá ze společenskovědní perspektivy. Rebecca Stanton zvolila optiku tvorby studia Disney a napsala originální i průkopnickou disertační práci, z níž loni vznikla rozsáhlá publikace The Disneyfication of Animals (Disneyfikace zvířat).

Fenomén Disney byl od vzniku animačních studií v centru pozornosti mnoha akademiků po celém světě. Většinou se zaměřovali na historii studia, technické aspekty nebo v posledních letech na reprezentaci rasy, genderu či násilí v Disneyho filmech. Ve svém výzkumu jste se věnovala zvířatům, která zatím hlubším analýzám překvapivě unikala.

Ano, je to zvláštní. Při studiu materiálů pro svůj výzkum jsem žádný komplexnější pramen nenašla. A přitom se...

Zpět

Přečtěte si celý článek

Tento článek je zamčený.
Přečíst si jej můžete po zakoupení daného čísla časopisu.

Koupit časopis

Máte číslo už zakoupené? Přihlaste se.

Přihlásit se

Sdílet článek

Článek vyšel v čísle

Disney

135 / červen 2021
Více