Od seznámení k odloučení / Vztah tvůrce a díla v současné české animaci

18. 2. 2022 / Dita Stuchlíková
téma
Placený

Současné české animaci dávají tvář převážně díla studentů či nedávných absolventů filmových škol. Aktuální situace v rámci oboru je podněcuje především k samostatnosti, přičemž studiový systém jim občas zastupují právě filmové školy. Mnohem méně než dříve jsou řízeni „shora“ a naopak inklinují k nastavování vlastních pravidel. Mezi tvůrci a jejich díly vzniká intimní vazba, jež vybízí k nahlížení na tvoření jako na typ mezilidského vztahu.

Vedle sklonů k experimentům s formou nebo prozkoumávání hranic a nových možností se mladí čeští animátoři snaží propojovat svoji tvorbu s jim blízkými příběhy, osobními zájmy či životem. Oproti starším generacím autorů nestojí divák v první řadě jejich zájmu. Vztah tvůrce a díla se extrémně úží a může vzbuzovat dojem svobodné a neomezené tvorby. Za touto „mlhou“ se však ukrývá mnohdy složité bludiště vztahů.

Při prozkoumávání těchto vazeb lze vysledovat poměrně jasnou komunikaci a neustálou diskusi mezi tvůrcem a dílem. Do procesu hledání správné cesty k finálnímu tvaru se navíc zapojují rozliční aktéři, včetně společenského okolí tvůrce či prostoru, v němž dílo vzniká. Současní animátoři tedy sice nejsou uzavřeni v organizacích nebo státních podnicích, nicméně pravidla, vztahy a hranice vznikají na jiných...

Zpět

Přečtěte si celý článek

Tento článek je zamčený.
Přečíst si jej můžete po zakoupení daného čísla časopisu.

Koupit časopis

Máte číslo už zakoupené? Přihlaste se.

Přihlásit se

Sdílet článek

Článek vyšel v čísle

Současná česká animace

139 / únor 2022
Více