Fenomén Tom Cruise

17. 8. 2023 / Lukáš Skupa
téma

V celé dlouhé historii Cinepuru je to poprvé, kdy věnujeme téma jediné herecké osobnosti. Volba padla na Toma Cruise nejen proto, že patří k oblíbencům části redakce, ale i pro řadu objektivních důvodů. Cruise není jen známou hereckou osobností, ale skutečným fenoménem. I po čtyřech desetiletích zůstává jedním z nejvýraznějších a nejoblíbenějších hollywoodských interpretů, což samo o sobě vybízí k mnoha úvahám: jak se dokázal vypořádat s měnícím se kinematografickým prostředím, jak uzpůsoboval vlastní herecký projev rozmanitým projektům nebo jak se během tolika let vyvíjela jeho hvězdnost a veřejný obraz. Na rozdíl od jiných hvězd dokázal uspět napříč dekádami, během nichž se střídali režiséři, trendy, měnil se samotný Hollywood, ale i divácký vkus. V čistě hereckém tématu tak mohou vyvstávat i některé obecnější otázky, jež přesahují jednu konkrétní kariéru.

Aktuálně se o Tomu Cruisovi mluví v souvislosti s filmem Mission: Impossible Odplata – První část, který nedávno s velkým ohlasem vstoupil do kin jako v pořadí sedmý díl série, jež tvoří stabilní páteř Cruisovy herecké dráhy, a dokonce ji v „horších časech“ pomáhala stočit opět správným směrem. Následující příspěvky se této Cruisovy „výkladní skříně“ nutně dotýkají, ale soustřeďují se i na různé další projekty, fáze a aspekty jeho kariéry. Rozhodně se však nejedná o jednostrannou adoraci hollywoodské hvězdy se zářivým úsměvem. Texty se pouští i do některých problematických či kontroverzních záležitostí v čele s hercovou nechvalně známou příslušností ke scientologické církvi. I takové soukromé projevy vstupují do Cruisova veřejného (či hvězdného) obrazu a do jisté míry ovlivňují jeho kariéru nebo interpretaci jeho filmů. Stávají se tak relevantní a pozoruhodnou součástí komplexnějších pojednání o Tomu Cruisovi.

Téma o herecké osobnosti Cruisova formátu by mělo zasahovat minimálně do tří základních oblastí: klíčové projekty, herecký projev a typ, hvězdný obraz a jeho postavení v Hollywoodu. Jindřiška Bláhová ve svém úvodním textu reflektuje právě Cruisovu hvězdnost, načrtává její klíčové okamžiky, mezníky a etapy vývoje a vztahuje herce do amerického dějin filmového průmyslu. Miroslava Papežová se zaměřuje na některé Cruisovy zásadní filmy, na nichž zkoumá vztah mužských hrdinů k protagonistkám a definuje hercovu typovou profilaci na pomezí romantiky a akce. Antonín Tesař přibližuje charakteristické rysy Crusiovy patrně nejslavnější postavy Ethana Hunta ze série Mission: Impossible, a to opět s ohledem na vývoj kariéry Toma Cruise od devadesátých let po současnost.

Šárka Gmiterková rozebírá filmy Bouřlivé dny (1990), Navždy a daleko (1992) a Spalující touha (1999), které Cruise natočil se svou někdejší manželkou Nicole Kidman, a poukazuje na zajímavé paralely těchto projektů s jejich vztahem a jeho veřejným obrazem. Podobnou „zákulisní optiku“ volí i Martin Svoboda v článku o Spalující touze, v němž se pokouší rozklíčovat pozadí jedné z historek, jež snímek obklopují – totiž že režisér Stanley Kubrick ve svém posledním díle demaskoval Cruisovu pravou, ne zrovna lichotivou tvář. Závěrečný příspěvek Valerie Coufalové nabízí méně tradiční pohled na hereckou dráhu Toma Cruise – představuje více či méně překvapivá vybočení z jeho obvyklých typů, která zahrnují role upíra, vulgárního producenta nebo třeba rockové hvězdy.

 

Zpět

Sdílet článek

Článek vyšel v čísle

Tom Cruise

148 / srpen 2023
Více