Přes hranice promítacího plátna / Mapování pohyblivého obrazu

13. 10. 2023 / Kryštof Kočtář
kniha
Placený

Kdo se chtěl věnovat výzkumu audiovizuálních experimentů české provenience, před tím doposud stála práce poněkud paběrkujícího charakteru. Kusé informace byly roztroušeny napříč zdroji a ucelenější, na tuto problematiku soustředěnější publikace neexistovala. Stejně tak ovšem scházely na úbytě digitalizované verze oněch audiovizuálních experimentů – jednou z chvályhodných výjimek budiž na konkrétního autora zaměřené DVD Petr Skala – Utajený experimentátor, které vydal Národní filmový archiv v roce 2005. Tatáž instituce nyní stojí za kolektivní monografiíMapování pohyblivého obrazu. Média, aktéři a místa v českém prostředí. V robustní knize, jež je výsledkem tříletého projektu aobsahuje jedenáct původních studií,můžeme číst ambici zaplnit obě výše zmíněné mezery.

Slovo „mapování“ v názvu knihy samo o sobě naznačuje jakousi terruincognitu, zemi neprozkoumanou. Z výčtu „média, aktéři a místa“ jako by se však vytratilo ještě slůvko „díla“. Jakkoli se editoři a autoři knihy straní podrobnějších textuálních analýz konkrétních počinů– studie jsou členěny do kategorií „historie“, „diskurz“, „praxe“ –, přesto je s nimi výsledek v těsném sepětí. Jak známo, film už dávno přerostl hranici projekčního plátna a rozprostranil se do galerií, divadel či na internet....

Zpět

Přečtěte si celý článek

Tento článek je zamčený.
Přečíst si jej můžete po zakoupení daného čísla časopisu.

Koupit časopis

Máte číslo už zakoupené? Přihlaste se.

Přihlásit se

Sdílet článek

Článek vyšel v čísle

Současná česká komedie

149 / říjen 2023
Více