Romány pro jeden nekončící večírek / 21. století s lifestylovými komediemi

17. 10. 2023 / Martin Mišúr
téma
Placený

I ti, kdo nechodí do kina na nové české filmy, museli alespoň zaslechnout cosi o jednom setrvalejším trendu tuzemské kinematografie. Poslední více než desetiletí dominuje tuzemské hrané tvorbě tzv. lifestylová komedie. A protože čas pozoruhodně i ukrutně letí, jak by snad v jednom z takových filmů pronesla na okamžik zasněná postava, můžeme již tento úkaz podrobit žánrově historické úvaze.

Slovní spojení lifestylová komedie definovala Studie vývoje českého hraného kinematografického díla, kterou si nechal od Masarykovy univerzity vypracovat Státní fond kinematografie v roce 2015. Pojem byl tehdy na rozhraní akademické sféry a výrobní praxe, odkud pozvolna přecházel do publicistické reflexe, kde souběžně zakořenil též významově blízký termín vztahová komedie. Podle studie jde o filmy „ze života střední a vyšší třídy, s motivem milostných vztahů napříč stálými svazky a generacemi; mezi ně patří i adaptace bestsellerů; středně vysoké rozpočty a produkční hodnoty; náměty ze současnosti, původní i adaptace současné české literatury“. K typickým znakům lifestylové komedie tedy patří barvité vztahové propletence v životech současných středostavovských a obvykle městských obyvatel, potažmo aspirantů o třídní vzestup. Nespadají mezi ně...

Zpět

Přečtěte si celý článek

Tento článek je zamčený.
Přečíst si jej můžete po zakoupení daného čísla časopisu.

Koupit časopis

Máte číslo už zakoupené? Přihlaste se.

Přihlásit se

Sdílet článek

Článek vyšel v čísle

Současná česká komedie

149 / říjen 2023
Více