Skryté dědictví českého myšlení o film. střihu / Česká škola střihové skladby

20. 2. 2024 / Vítězslav Chovanec
kniha
Placený

Střihači jsou klíčovými spolupracovníky filmových režisérů. Po náročném natáčení se na film dívají čerstvýma očima a částečně suplují roli dramaturgů, mohou najít kvality, které tam režisér nepředpokládal, mnohdy pracují i bez jeho přímého dohledu a mají tak vliv na celkovou skladbu a vyznění díla. Pro běžného diváka je ale střih prakticky neviditelným oborem. Možná právě proto u nás až do loňska nevzniklo označení pro českou střihovou školu, jako se tomu stalo u školy kameramanské či české animace. Takováto označení obvykle vznikají zvenčí, nejčastěji za užíváním pojmu ve filmové žurnalistice. Avšak střih jakoby unikal rozpoznatelným trendům, které by šly jednoduše identifikovat a pojmenovat. Nový pojem, který stejnojmenná kolektivní monografie editora Michala Böhma Česká škola střihové skladby zavádí, tedy vychází zevnitř, přímo ze střihačské komunity. 

Ospravedlnění tohoto termínu kniha staví na třech pilířích – teorii, pedagogice a praxi. Nejpevnější oporu nachází v teoretickém odkazu pedagogů působících na FAMU. Jan Kučera jako první formuloval a napříč dekádami rozvíjel ucelenou teorii střihové skladby, ohraničenou jeho publikacemi Kniha o filmu (1941)a Střihová skladba ve filmu a v televizi<...

Zpět

Přečtěte si celý článek

Tento článek je zamčený.
Přečíst si jej můžete po zakoupení daného čísla časopisu.

Koupit časopis

Máte číslo už zakoupené? Přihlaste se.

Přihlásit se

Sdílet článek

Článek vyšel v čísle

Film a umělá inteligence

151 / únor 2024
Více