Evropský program MEDIA / 10 let v ČR

25. 6. 2012 / Gabriela Zajícová

V létě letošního roku uplyne deset let od vstupu České republiky do MEDIA – programu Evropské unie na podporu audiovizuálního průmyslu. Pro český film představuje účast v programu MEDIA nejen finanční přínos, ale také lepší přístup na evropský trh, budování kontaktů i zahraniční spolupráce. Za dobu členství v programu MEDIA získala Česká republika celkem 340 mil. Kč.

V létě letošního roku uplyne deset let od vstupu České republiky do MEDIA – programu Evropské unie na podporu audiovizuálního průmyslu. Pro český film představuje účast v programu MEDIA nejen finanční přínos, ale také lepší přístup na evropský trh, budování kontaktů i zahraniční spolupráce. Za dobu členství v programu MEDIA získala Česká republika celkem 340 mil. Kč.

Distribuce evropských filmů v ČR

Největší část 33 % získané podpory (celkem 119 mil. Kč) připadá na distribuci evropských filmů v České republice, kdy distributor může získat finance na propagaci snímku nebo otitulkování kopie. Naprostá většina evropských artových filmů je do českých kin uváděna s podporou MEDIA – za všechny můžeme například jmenovat snímky Železná lady (r. Phillipa Lloyd), Turínský kůň (r. Béla Tarr), Další rok (r. Mike Leigh) nebo Pina 3D (r. Wim Wenders). Dosud bylo s podporou MEDIA uvedeno na 143 snímků, nejnavštěvovanějším z nich byla Edith Piaf se 155 000 diváků.

Filmoví producenti

Velký díl koláče evropské podpory (22 %) získávají rovněž filmoví producenti. Program MEDIA přispěl na vývoj celkem 84 českých filmů částkou 79 000 000 Kč. Do kin bylo uvedeno již 33 těchto snímků – naposledy dokument Soukromý vesmír (r. Helena Třeštíková), hrané filmy Modrý tygr (r. Petr Oukropec) a Čtyři slunce (r. Bohdan Sláma) – vše v produkci společnosti Negativ a animovaný snímek Kozí příběh se sýrem (r. Jan Tománek) v produkci AAA studia. „Podpora, kterou jsem od programu MEDIA v roce 2008 získala pro svůj projekt Soukromý vesmír, byla zcela zásadní a velmi mi pomohla se získáním dalších partnerů pro dokončení filmu. Podpora MEDIA pro mě znamená potvrzení, že můj projekt může zaujmout diváky i mimo Českou republiku a že má smysl“, říká Helena Třeštíková, režisérka a producentka. Kromě podpory na Soukromý vesmír získala Helena Třeštíková od programu MEDIA podporu na vývoj filmu René a pro soubor nově připravovaných časosběrných dokumentů Sestřičky, Bára a Anna. Snímek Soukromý vesmír byl evropskými experty hodnocen v roce 2009 jako nejlepší a Helena Třeštíková za něj získala na festivalu v Cannes cenu MEDIA European Talent.

Festivaly a propagace

Kromě podpory nových filmů a distribuce MEDIA v České republice podporuje řadu filmových festivalů nejrůznějšího zaměření – festival dokumentů o lidských právech Jeden svět, festival animovaného filmu Anifest v Teplicích, Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín, Letní filmovou školu v Uherském Hradišti, studentský Fresh Film Fest a MFDF Jihlava. Na podporu těchto akcí pořádaných v České republice program MEDIA doposud rozdělil celkem téměř 48 mil. Kč. S dlouhodobou podporou MEDIA se u nás koná na festivalu Jeden svět i trh námětů dokumentárních filmů East European Forum (EEF). Za dobu své existence se EEF stalo prestižní akcí, která již přivítala více než 600 východoevropských tvůrců a producentů, téměř 100 televizních producentů a desítky mezinárodních distributorů, nákupčích i festivalových dramaturgů, a stala se tak největším setkáním tohoto druhu ve střední a východní Evropě.

Vzdělávání filmových profesionálů

Kromě přímé finanční pomoci MEDIA podporuje i další vzdělávání filmových profesionálů. Vzdělávacími programy MEDIA Training prošlo již na 500 českých filmařů, převážně producentů. Několik kvalitních vzdělávacích kurzů vzniklo i u nás a mezi srovnatelnými zeměmi se řadíme ke špičce. Od roku 2002 MEDIA podpořila vzdělávací projekty v České republice částkou téměř 65 mil. Kč.

Tradičně je to Institut dokumentárního filmu (IDF) se svým programem pro dokumentaristy ze střední a východní Evropy Ex Oriente, FAMU, která již třetím rokem organizuje program MIDPOINT zaměřený na dramaturgii studentských a absolventských scénářů a nově vzniklý projekt DOK.Incubator určený pro dokumentární projekty ve stádiu střihu.

Podpora kin

Program MEDIA podporuje kina, která ve svém programu uvádějí evropské filmy a jsou sdružená v síti Europa Cinemas. Díky těmto kinům a jejich programu mají diváci alternativu k většinové produkci – to je důležité především v menších městech, kde není tolik možností výběru. V České republice patří do sítě celkem 28 kin v 18 městech – např. Brno, Karlovy Vary, Nový Bor, Kyjov nebo Olomouc.

„V programu MEDIA je nyní 32 evropských zemí. Konkurence je proto obrovská, ale myslím si, že český filmový průmysl dokázal potřebu využít úměrně své velikosti. Naše úspěšnost v programu MEDIA Development se dlouhodobě pohybuje nad evropským průměrem, v oblasti podpory festivalů nebo vzdělávání jsme mezi srovnatelnými zeměmi na špičce“, říká Daniela Staníková, ředitelka kanceláře MEDIA Desk. „Nesmíme zapomínat na to, že program MEDIA je sice určen profesionálům, ale jeho hlavním smyslem je především služba divákům. Díky tomu všemu mají filmoví diváci k dispozici různorodou nabídku filmů a mohou v kinech nebo na festivalech vidět i díla, která by se do běžné distribuce těžko dostávala.“, dodává.

Výsledky České republiky v roce 2011

V roce 2011 získal český filmový průmysl z programu MEDIA částku 56,5 miliónů korun – dosud nejvyšší částku za dobu našeho členství.

Největší podporu – více než 14 mil. Kč, získali organizátoři vzdělávacích programů. Dalšími významnými příjemci podpory jsou čeští distributoři. Ti získali na distribuci evropských zahraničních filmů přes 10 mil. Kč. Nejvyšší částku – 3 mil. Kč – využila společnost Film Europe na podporu distribuce belgického filmu Sammyho dobrodružství ve 3D.

Producenti získali na přípravu a vývoj deseti nových projektů téměř 9 mil. Kč. Mezi podpořenými projekty bylo šest dokumentů, tři z nich vznikají v dílně významné české dokumentaristky Heleny Třeštíkové, která získala podporu 1 870 000 Kč na soubor projektů. Díky podpoře MEDIA se pracuje na novém projektu Jana Švankmajera Hmyz na motivy divadelní hry bratří Čapků Ze života hmyzu. Program MEDIA umožní také vznik nového hraného filmu Václava Marhoula Nabarvené ptáče, který vzniká podle stejnojmenného románu Jerzy Kosińského.

Na filmové festivaly putovalo 8, 5 mil. Kč. Další financování ve výši přes 14 mil. Kč získaly projekty zaměřené na propagaci a nové technologie.

MEDIA po roce 2013

V roce 2013 současná generace programu MEDIA – MEDIA 2007 – skončí. Od roku 2014 Evropská komise navrhuje nový program na podporu kultury – Creative Europe. Program má plánovaný rozpočet ve výši 1,8 miliardy EUR a měl by zastřešit dosud samostatně fungující programy MEDIA, MEDIA Mundus a Culture.

Pro program MEDIA bude v rozpočtu Creative Europe vyčleněno více než 900 milionů EUR. Stávající systém podpory bude zachován, ale větší pozornost se bude věnovat práci s divákem a rozvoji filmové gramotnosti. Komise rovněž navrhuje přidělit více než 210 milionů EUR na nový nástroj finančních záruk, který by umožnil malým společnostem přístup až k jedné miliardě EUR ve formě bankovních úvěrů.

Navrhovaný rozpočet programu Creative Europe ve výši 1,8 miliardy EUR představuje ve srovnání se současnými výdaji nárůst o 37 %. V období 2007–2013 měl program MEDIA rozpočet 755 milionů EUR a dalších 15 milionů EUR bylo k dispozici pro program MEDIA Mundus, který podporuje mezinárodní spolupráci v audiovizuálním odvětví.

O návrhu programu Creative Europe nyní jednají Rada a Evropský parlament, jež rozhodnou o konečné podobě rozpočtového rámce na období 2014–2020.

Další informace na českých stránkách programu MEDIA.

Zpět

Sdílet článek