Vzlety a pády české filmové kritiky / Autorka neklidu: Věra Chytilová očima české filmové kritiky

6. 12. 2021 / Martin Šrajer
kniha
Placený

Ocitlo se psaní o filmech ve stejné spirále jako popkultura? V Česku v posledních letech vyšlo několik filmových publikací s texty sice editorsky pečlivě ošetřenými, ale nepůvodními. Výběrem z něčí pozůstalosti a publikační činnosti jsou buď zcela, nebo z větší části tvořené knihy 5 a 1/2 scénáře Ester Krumbachové, Galina Kopaněva: Spatřit a napsat, Ludvík Šváb: Uklidit po mé smrti, Václav Havel a film, Vojtěch Jasný: Filmový básník v exilu, Ze života tajtrlíků. Filmoví vědci a kritici se v uvedených případech předvedli zejména jako skvělí rešeršéři a kurátoři třídící a zpřehledňující ohromné množství obsahu, v tomto případě písemného. K otázce, zda k něčemu podobnému dnešní filmová publicistika z mnoha příčin neinklinuje také u filmů, nepřímo vybízí sborník Autorka neklidu, vypovídající o Věře Chytilové srovnatelnou měrou jako o proměnách české filmové kritiky. 

Již z podtitulu je zřejmé, že nepůjde o ucelenou biografii nekonformní filmařky. Tu bude nadále suplovat slovně přebujelá bichle Věra Chytilová zblízka. Oproti výše vypsaným titulům Autorka neklidu neshromažďuje texty jednoho člověka, nýbrž o jednom člověku. Editor Zbyněk Vlasák...

Zpět

Přečtěte si celý článek

Tento článek je zamčený.
Přečíst si jej můžete po zakoupení daného čísla časopisu.

Koupit časopis

Máte číslo už zakoupené? Přihlaste se.

Přihlásit se

Sdílet článek

Článek vyšel v čísle

Bond

138 / prosinec 2021
Více