Vědomí sounáležitosti / Renesance českého animovaného filmu

18. 2. 2022 / Pavel Horáček
téma
Placený

Svou kreativitou, úspěchy i obecným povědomím stála česká animace dlouhou dobu hodně vzadu za tuzemskou hranou i dokumentární tvorbou. V posledních letech se však situace mění a čím dál více se hovoří o „nové generaci české animace“. Ačkoli tento návrat na výsluní půjde lépe a přesněji zhodnotit až s větším časovým odstupem, už teď lze ukázat na některé klíčové faktory. Co tedy sehrálo roli v aktuálním rozmachu? A co spojuje autory, díky nimž sklízí česká animovaná tvorba světový ohlas?

Situaci panující v českém animovaném filmu v nultých letech dobře odráží název často citovaného textu Jiřího Kubíčka Bejvávalo. Co spojuje český animovaný film s egyptskými pyramidami z roku 2008. Jeden z největších znalců české animace, dramaturg, scenárista a pedagog FAMU v tomto textu píše o „hluboké krizi“. Tato doba pro českou animaci opravdu znamenala jakousi přechodnou, transformační fázi. Po devadesátých letech, prodchnutých nadšením, vidinami neuvěřitelných možností, se skomírajícím, ale stále alespoň produkujícím Krátkým filmem, s boomem nových malých studií a samozřejmě se svobodou v tvorbě a v cestování, přichází vystřízlivění a bezkrevná nultá léta.

Staří mistři buď zcela končí (v lepším případě...

Zpět

Přečtěte si celý článek

Tento článek je zamčený.
Přečíst si jej můžete po zakoupení daného čísla časopisu.

Koupit časopis

Máte číslo už zakoupené? Přihlaste se.

Přihlásit se

Sdílet článek

Článek vyšel v čísle

Současná česká animace

139 / únor 2022
Více